PRZEWODNICZĄCY RADY NAUKOWEJ

Prof. Piotr Ponikowski i Prof. Ewa A. Jankowska