Rada Naukowa
Rada Naukowa składa się z międzynarodowych ekspertów uczestniczących od wielu lat w pracach międzynarodowych gremiach eksperckich i z wieloletnim doświadczeniem klinicznym w obszarze kardiologii.

 

Prof. dr hab. Piotr Ponikowski

• Instytut Chorób Serca,
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu,
Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu, Polska
• Były prezes Asocjacji Niewydolności Serca Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego
• Przewodniczący grupy ekspertów opracowującej europejskie zalecenia dotyczące diagnostyki i leczenia chorych na niewydolność serca (2016)


 

Prof. dr hab. Ewa A. Jankowska

• Instytut Chorób Serca,
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu,
Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu, Polska
• Skarbnik Asocjacji Niewydolności Serca Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego
• Członek grupy ekspertów opracowującej europejskie zalecenia dotyczące diagnostyki i leczenia chorych na niewydolność serca (2016)


 

Prof. Marco Metra

• Cardiology, Department of Medical and Surgical Specialties, Radiological Sciences, and Public Health, University of Brescia, Włochy
• Editor-in-Chief "European Journal of Heart Failure"
• Współprzewodniczący grupy ekspertów opracowującej europejskie zalecenia dotyczące diagnostyki i leczenia chorych na niewydolność serca (2021)


 

Prof. Andrew Coats

• University of Warwick, Warwick, UK
• IRCCS San Raffaele Pisana, Rzym, Włochy
• Prezes Asocjacji Niewydolności Serca Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego


 

Prof. Giuseppe Rosano

• Cardiovascular Clinical Academic Group, St George's Hospitals NHS Trust University of London, Londyn, UK
• IRCCS San Raffaele Pisana, Rzym, Włochy
• Prezes-elekt Asocjacji Niewydolności Serca Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego


 

Prof. dr hab. Jarosław Drożdż

• Katedra Kardiologii, Kardiochirurgii i Chorób Naczyń, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
• Klinika Kardiologii, Centralny Szpital Kliniczny w Łodzi
• Przewodniczący Multimedialnej Platformy Edukacyjnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego


 

Prof. dr hab. Mariusz Gąsior

• III Katedra i Klinika Kardiologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
• Oddział Kliniczny Kardiologii, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu


 

Prof. dr hab. Marcin Gruchała

• I Katedra i Klinika Kardiologii, Gdański Uniwersytet Medyczny
• I Klinika Kardiologii, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku


 

Prof. dr hab. Jarosław Kaźmierczak

• Katedra i Klinika Kardiologii, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
• Konsultant krajowy w dziedzinie kardiologii


 

Prof. dr hab. Przemysław Leszek

• Klinika Niewydolności Serca i Transplantologii, Narodowy Instytut Kardiologii Warszawa
• Przewodniczący Asocjacji Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego


 

Prof. dr hab. Przemysław Mitkowski

• I Katedra i Klinika Kardiologii, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
• Oddział Kardiologii, Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
• Prezes-elekt Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego


 

Prof. dr hab. Jadwiga Nessler

• Klinika Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca
z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, Instytut Kardiologii Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. J. Pawła II


 

Prof. dr hab. Ewa Straburzyńska-Migaj

• I Katedra i Klinika Kardiologii, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
• Oddział Kardiologii, Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego w PoznaniuUczestnicy forum eksperckiego

 

Do udziału na miejscu we Wrocławiu zostanie zaproszonych kilkudziesięciu ekspertów z obszaru niewydolności serca w Polsce, uczestniczących w kreowaniu systemu opieki nad chorymi na niewydolność serca w Polsce. Ponadto podobna liczebnie grupa ekspertów będzie mogła wziąć udział w spotkaniu za pośrednictwem platformy online. W spotkaniu wezmą również udział kardiolodzy i kardiochirurdzy, pracownicy Instytutu Chorób Serca w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu. Eksperci biorący udział w forum będą uczestniczyć w kolejnych wydarzeniach edukacyjnych z zakresu promocji nowych zaleceń w Polsce. Udział w forum eksperckim stworzy przestrzeń do wymiany doświadczeń oraz będzie naturalnym miejscem do stworzenia networkingu. Materiały ze spotkania (nagrane filmy z wykładów i dyskusji) będą dostępne na stronie internetowej dedykowanej do tych celów dla innych kardiologów/lekarzy.